Dang ky moi truong la gi? Luat bao ve moi truong so 72 – QCVN dong hanh cung Doanh nghiep
Đăng ký môi trường là gì? Luật bảo vệ môi trường số 72 – QCVN đồng hành cùng Doanh nghiệp

Đăng ký môi trường là gì? Luật bảo vệ môi trường số 72 – QCVN đồng hành cùng Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

  1. Đối tượng phải đăng ký môi trường theo Điều 49, Luật bảo vệ môi trường số 72

– Dự án đầu tư có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72 có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

  1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký môi trường.

Đối với dự án nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính xã, chủ dự án được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

Đăng ký môi trường là gì?

  1. Nội dung đăng ký môi trường bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

– Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);

– Loại và khối lượng chất thải phát sinh;

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;

– Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

  1. Thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

– Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

– Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường phải tiến hành đăng ký môi trường với cơ quan nhà nước trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật bảo vệ môi trường số 72 có hiệu lực thi hành.

Đăng ký môi trường là gì?
Đăng ký môi trường là gì?

Một số điều doanh nghiệp cần lưu ý về đăng ký môi trường:

Trong quá trình hoạt động nếu dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.

Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72.

Doanh nghiệp bạn cần tư vấn về thủ tục đăng ký môi trường. Hãy để lại yêu cầu, đội ngũ tư vấn viên Công ty Cổ phần kỹ thuật tiêu chuẩn QCVN Việt Nam sẽ liên hệ ngay để tư vấn và hỗ trợ cho bạn.

Email us

Zalo

0918945839