Dac tinh cua nuoc thai nganh giat tay
Đặc tính của nước thải ngành giặt tẩy

Đặc tính của nước thải ngành giặt tẩy

Bột giặt là sản phẩm không thể thiếu trong công nghệ giặt tẩy. Nên thành phần của loại nước thải này chứa nhiều chất liệu của bột giặt ví dụ như: chất hoạt động bề mặt, chất tẩy trắng, các chất tăng bọt. Ngoài ra trong quá trình giặt tẩy các chất bẩn được lấy ra từ đồ giặt nên nước thải này còn chứa nhiều cặn lơ lững (SS) và các sợi vải nhỏ.

Các chất hoạt động bề mặt trong bột giặt cũng như trong nước thải của ngành giặt tẩy là những chất bền sinh học. Vì vậy chúng cần được xử lý trước khi thải vào môi trường.

Chất hoạt động bề mặt

Một phân tử chất hoạt động bề mặt gồm hai phần: Phần kỵ nước và phần ưa nước.

Dac tinh cua nuoc thai nganh giat tay

Các chất hoạt động bề mặt được chia làm 4 nhóm chính dưới đây

Các chất hoạt động bề mặt anionic

Có nhóm hữu cực mang điện tích âm (-COO-,-SO3- , -SO4 -) liên kết cộng hóa trị với phần kỵ nước.

Ví dụ như các xà phòng, các alkykbenzen sunfonat…

Các chất hoạt động bề mặt cationic

Có nhóm hữu cực mang điện tích dương (-NR1R2R3) liên kết cộng hóa trị với phần kỵ nước

Ví dụ như clorua dimetyl di-stearyl amoni

Các chất hoạt động bề mặt Non – IonicI

Có nhóm chức hữu cực không ion hóa trong dung dịch nước. Phần kỵ nước gồm dây chất béo, phần ưa nước chứa những nguyên tử oxy, nito hoặc lưu huỳnh không ion hóa, sự hòa tan là do cấu tạo những liên kết hydro giữa các phân tử nước và một số chức năng của phần ưa nước.

Ví dụ như dẫn xuất của polyoxyetylen hoặc polyoxypropylen

Các chất hoạt động bề mặt lưỡng tính

Là những hợp chất có một phần tử tạo nên một ion lưỡng cực.

Ví dụ như axit xetylamino-axetic

Một số chất hoạt động bề mặt

Alkylbenzen sunfonat (ABS) đây là chất hoạt động bề mặt được sử dụng nhiều nhất. Có 2 loại:

 • ASB nhánh và ASB thẳng ((Linear alkylbenzene sunfonate (LAS))
 • Parafin sunfonat (Secondary Alkyl Sunfonate (SAS))
 • Sunfat rượu bậc 1 (Primary Alcohol Sunfate (PAS))
 • Olefin sunfonat (AOS)
 • Alkyl ete sunfat (Lauryl Ether Sulfate (LES))
 • Các Akyl isethionat
 • Metyl Este Sunfonate (MES)
 • Các xà bông
 • Các sulfoalyllamit của axit béo (N-alkyltaurit)
 • Các sulfat diglycolamit
 • Các polyoxyetylen carboxylat

Chất hoạt động bề mặt thường được sử dụng trong sản xuất bột giặt là ABS. Tuy nhiên, ASB nhánh khó bị phân hủy sinh học ở điều kiện thường, nên xu hướng hiện nay là sử dụng ASB thẳng (LAS) phân hủy sinh học nhanh 40-50 lần so với ASB nhánh trong cùng điều kiện.

Email us

Zalo

0918945839