Cong tac giam sat va quan trac chat luong nuoc thai y te
Công tác giám sát và quan trắc chất lượng nước thải y tế

Công tác giám sát và quan trắc chất lượng nước thải y tế

Nước thải y tế là gì?

Nước thải y tế là nước thải phát sinh từ các cơ sở y tế, bao gồm: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở nghiên cứu, đào tạo y, dược; cơ sở sản xuất thuốc…Trong nước thải y tế, ngoài những yếu tố ô nhiễm thông thường như chất hữu cơ, dầu mỡ động, thực vật, còn có những chất bẩn dạng khoáng và chất hữu cơ đặc thù, các vi khuẩn gây bệnh, chế phẩm thuốc, chất khử trùng, các dung môi hóa học, dư lượng thuốc kháng sinh và có thể có các đồng vị phóng xạ được sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh. Do đó nước thải y tế cần được thu gom và xử lý đảm bảo theo các qui định hiện hành.

Cong tac giam sat va quan trac chat luong nuoc thai y te

Giám sát và quan trắc chất lượng nước thải y tế

Giám sát hệ thống xử lý nước thải y tế bao gồm hai khía cạnh riêng biệt:

  • Giám sát hoạt động của hệ thống.
  • Giám sát chất lượng nước thải sau xử lý.

Một vấn đề thường không được chú ý trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải là việc quản lý để tránh thất thoát nước thải trong quá trình thu gom. Lượng nước thải tổn thất từ 10 – 30% là thường xuyên xảy ra khi rò rỉ, vỡ trên đường ống thu gom, đặc biệt các điểm khớp nối ống thu gom. Giám sát hệ thống xử lý nước thải thông qua việc lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng là rất cần thiết. Thường xuyên theo dõi lưu lượng nước thải sau xử lý và so sánh với lượng nước tiêu thụ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời sự cố của hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Ngoài ra trong vận hành các công trình xử lý nước thải bệnh viện, cơ sở y tế cần chú ý đến quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. Sự theo dõi, ghi chép, giám sát hệ thống hàng ngày sẽ giúp cho việc kiểm tra điều chỉnh kịp thời các thông số vận hành, đảm bảo nước thải đầu ra đạt theo các tiêu chuẩn môi trường quy định.

Để đánh giá chất lượng nước thải tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các chỉ tiêu cần quan trắc tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên môi trường ban hành (đối với các cơ sở y tế không có khoa y học hạt nhân, không cần giám sát các chỉ tiêu tổng hoạt độ phóng xạ α và ß).

Email us

Zalo

0918945839