Chỉ tiêu nào quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống?

Chi tieu nao quan trong nhat trong tieu chuan nuoc sinh hoat an uong?

Chỉ tiêu nào quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống?

Chỉ tiêu nào quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống?

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Cục Y Tế dự phòng và Môi trường biên soạn, được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thông tư số: 04/2009/TT – BYT ngày 17/6/2009. Đây là tiêu chuẩn nước ăn uống mới nhất hiện nay.

Ngoài ra, đối với nước sinh hoạt có QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

Nước dùng sinh hoạt ăn uống của gia đình bạn cần phải đạt các chỉ tiêu trong quy chuẩn để đảm bảo sức khỏe. Khi xét nghiệm các chỉ tiêu mà vượt quá tiêu chuẩn quy định bạn cần tìm rõ nguyên nhân và hướng giải pháp để xử lý. Một số thành phần kim loại nặng như: Asen (As), Nitrit (NO2-), Mangan (Mn), Sắt (Fe)… Nếu thành phần vượt quá sẽ dẫn tới rất nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Theo tiêu chuẩn nước ăn uống có những 109 chỉ tiêu, nếu xét nghiệm hết thì sẽ gây tốn kém rất nhiều kinh phí vậy cần xét nghiệm những chỉ tiêu nào? chỉ tiêu nào là quan trọng nhất?

Các chỉ tiêu quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống

Chi tieu nao quan trong nhat trong tieu chuan nuoc sinh hoat an uong?

Nhóm chỉ tiêu cảm quan

STTTên chỉ tiêuĐơn vịGiới hạn tối đa cho phépPhương pháp thửMức độ giám sát
Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ
1Màu sắc(*)TCU15TCVN 6185 – 1996
(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120
A
2Mùi vị(*)Không có mùi, vị lạCảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 BA
3Độ đục(*)NTU2TCVN 6184 – 1996
(ISO 7027 – 1990)
hoặc SMEWW 2130 B
A

Các chỉ tiêu này có thể quan sát, đánh giá bằng thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác và vị giác.

Nhóm chỉ tiêu khác

pH, độ cứng, vi sinh, kim loại nặng,… đánh giá mức độ nguy hại hay an toàn với người sử dụng. Đây là các chỉ tiêu rất quan trọng trong nước sinh hoạt ăn uống.

STTTên chỉ tiêuĐơn vịGiới hạn tối đa cho phépPhương pháp thửMức độ giám sát
I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ
1pH(*)Trong khoảng
6,5-8,5
TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+A
2Độ cứng, tính theo CaCO3(*)mg / l300TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 CA
3Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*)mg / l1000SMEWW 2540 CB
4Hàm lượng Amoni(*)mg / l3SMEWW 4500 – NH3 C hoặc
SMEWW 4500 – NH 3 D
B
5Hàm lượng Asen tổng sốmg / l0,01TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As BB
6Hàm lượng Clorua(*)mg / l250
300 (**)
TCVN6194 – 1996
(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl– D
A
7Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*)mg / l0,3TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – FeA
8Hàm lượng Chìmg / l0,01TCVN 6193 – 1996 (ISO 8286 – 1986)
SMEWW 3500 – Pb A
B
9Hàm lượng Mangan tổng sốmg / l0,3TCVN 6002 – 1995
(ISO 6333 – 1986)
A
10Hàm lượng Thuỷ ngân tổng sốmg / l1TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666/1-1983 – ISO 5666/3 -1983)B
11Hàm lượng Nitratmg / l50TCVN 6180 – 1996
(ISO 7890 -1988)
A
12Hàm lượng Nitritmg / l3TCVN 6178 – 1996 (ISO 6777-1984)A
13Chỉ số Pecmanganatmg / l2TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E)A
II.Vi sinh vật
14Coliform tổng sốVi khuẩn/100ml0TCVN 6187 – 1,2 :1996
(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222
A
15E.coli hoặc Coliform chịu nhiệtVi khuẩn/100ml0TCVN6187 – 1,2 : 1996
(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222
A

Chỉ tiêu nào cũng đều có ý nghĩa và mức độ quan trọng riêng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về kim loại nặng (Sắt, mangan, asen,…), Nitrit, amoni và vi sinh vật là những chỉ tiêu gây nguy hiểm lớn nhất tới sức khỏe của con người. Để chắc chắn rằng mình đang sử dụng nguồn nước sạch các bạn hãy tới các đơn vị đo lường, viện nghiên cứu, phòng chuyên gia nước,… để có thể được tư vấn, xét nghiệm về nguồn nước và các biện pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt ăn uống.