Các thông số đặc trưng khi phân tích nước thải sinh hoạt

Cac thong so dac trung khi phan tich nuoc thai sinh hoat

Các thông số đặc trưng khi phân tích nước thải sinh hoạt

Các thông số đặc trưng khi phân tích nước thải sinh hoạt

Phân tích nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT

1. Nước sinh hoạt là gì?

Nước sinh hoạt là nước được sử dụng hàng ngày cho nhu cầu sinh hoạt như tắm, giặt giũ, nấu nướng, rửa,vệ sinh… thường không sử dụng để ăn, uống trực tiếp.

2. Các loại nguồn nước sinh hoạt được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

Nước giếng khoan

Là nước được lấy từ các mạch nước ngầm sâu trong lòng đất, qua các tầng địa chất. Nước này thường có nhiều nguyên tố khoáng. Chất lượng do tùy thuộc vào mạch nước khoan được.

Nguồn nước mưa

Các hộ gia đình hiện nay, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn thường lưu trữ nước mưa để sử dụng cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên nguồn nước mưa thường có tính axit và hiện nay ô nhiễm môi trường nặng nề dẫn đến chất lượng nước mưa không đảm bảo.

Nước máy đã qua xử lý của nhà máy nước

Nguồn nước này thường được sử dụng nhiều ở các khu vực thành phố, khu vực tỉnh, ngoại ô thành phố.

Nước cấp

Là nguồn nước ngầm sau đó đi qua hệ thống xử lý nước của các nhà máy thường là lọc thô qua bể lắng, khử sắt sau đó qua khử trùng bằng clo để cung cấp nước cho các hộ dân cư.

Cac thong so dac trung khi phan tich nuoc thai sinh hoat
QCVN 14:2008/BTNMT

3. Các thông số đặc trưng khi phân tích nước thải sinh hoạt

QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

TT
Chỉ tiêu
Đơn vị
Loại nước thải
Trung bình
Đậm đặcVừa phảiLoãng
1BOD5mg/l400220110243
2CODmg/l1000500250583
3Dầu mỡmg/l15010050100
4Tổng Nmg/l85402048
5NH3mg/l50251229
6NO2-mg/l0000
7NO3-mg/l0000
8Tổng Pmg/l15849
9Cặn lơ lửng-SSmg/l350220100223
10Tổng coliformNo/100 ml10910810737.107