Các thành phần dùng để phân tích nước giếng khoan

Cac thanh phan dung de phan tich nuoc gieng khoan

Các thành phần dùng để phân tích nước giếng khoan

Các thành phần dùng để phân tích nước giếng khoan

1. Thực trạng nước giếng khoan hiện nay

Nước chúng ta dùng trong sinh hoạt, ăn uống, chăn nuôi, sản xuất… chủ yếu được khai thác từ nguồn nước ngầm hoặc nước bề mặt ao, hồ, sông suối. Trên đất nước ta, ngoài các thành phố lớn có nước máy để sử dụng còn lại ở một số khu vực nông thôn, vùng xôi vùng xa, hải đảo… chưa có điều kiện để sử dụng nước máy. Người dân sống chủ yếu dựa vào nguồn nước từ giếng khoan. Tuy nhiên, có nhiều nguồn nước giếng khoan chưa qua xử lý sẽ không thể sử dụng được.

Cac thanh phan dung de phan tich nuoc gieng khoan

2. Các chỉ tiêu lý hóa cần xét nghiệm khi xử lý nước giếng khoan hộ gia đình

Yếu tố xét nghiệm
(Items)
Đơn vịKết quả
(Result)
Qui chuẩn giới hạn
(Limitted Standard)
Phương pháp thử
(Test Method)
Điện dẫn suất (Conductivyty)(µS/cm)SMEWW 2510 – 98
Độ đục (Turbidity)(NTU)2TCVN 6184 – 96
Màu (Color)(Co)15TCVN 6184 – 96
Mùi vị (Odor)0SMEWW 2510 – 98
PH6.5 – 8.5SMEWW 2510 – 98
Độ cứng tổng cộng (Total Hardness)(mg/l CaCO3)300TCVN 6184 – 96
Lượng oxy tiêu thụ (Consumed Oxygene)(mg/l O2)2Chuẩn độ KMnO4
Amoniac (NH3)(mg/l)3TCVN 6184 – 96
Nitrit (NO2-)(mg/l)3TCVN 6184 – 96
Nitrat (NO3-)(mg/l)50TCVN 6184 – 96
Clorua (Cl-)(mg/l)250TCVN 6184 – 96
Sunfat (SO42-)(mg/l)250TCVN 6184 – 96
Mangan (Mn)(mg/l)0.3TCVN 6184 – 96
Sắt tổng cộng (Fe)(mg/l)0.3TCVN 6184 – 96

Đối với giếng khoan thường trong nước sẽ bị nhiễm phèn (Fe). Chúng dễ nhận biết bởi các cặn màu vàng ở trong nước.

Trong nước có các chỉ tiêu: Amoniac (NH3), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-) thể hiện là nước nhiễm bẩn hữu cơ. Tùy vào nồng độ các chất mà ta biết được nước mới nhiễm bẩn hay đã nhiễm bẩn lâu ngày. Các chất trên là chất độc hại cho cơ thể.

Ngoài ra một số các chỉ tiêu khác ta có thể nhận biết qua cảm quan như: độ mặn, mùi và Mangan (Mn). Đối với nước có chỉ tiêu Mangan cao, khi nấu nước pha trà thì nước trà sẽ chuyển sang màu đen như mực.

Còn lại là các chỉ tiêu chúng ta không nhận biết được bằng các cảm quan thông thường, mà thông qua xét nghiệm mới nhận biết được.

Nếu nước giếng có độ PH thấp khi sử dụng có tác hại làm hư răng, răng dễ bị giòn và dễ vỡ.

Chất lượng nước giếng khoan phụ thuộc vào tính chất địa tầng khai thác của giếng. Như vậy, mỗi một giếng khoan ở vị trí khác nhau và địa tầng (độ sâu khoan giếng) khác nhau sẽ cho ta kết quả đo lường chất lượng nước khác nhau.

Email us

0919984839