Cac phuong phap xu ly nuoc thai sinh hoat pho bien hien nay
Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt phổ biến hiện nay

Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt phổ biến hiện nay

Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt phổ biến hiện nay

Hướng tới xây dựng một xã hội bền vững thông qua hoạt động “tái chế, tái sử dụng”

Nước là một trong những thành phần cơ bản của sự sống, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống và các ngành công nghiệp.Do đó, để sử dụng nước hiệu quả và giảm gánh nặng cho môi trường cần tái sử dụng nước theo hướng tuần hoàn với tự nhiên như một nguồn tài nguyên quý giá.

Cac phuong phap xu ly nuoc thai sinh hoat pho bien hien nay

Xử lý nước thải sinh hoạt

Hệ thống, công trình xử lý nước thải công cộng được xây dựng với mục đích thu gom các loại nước thải sinh hoạt phát sinh từ gia đình, văn phòng…sau đó xử lý thận trọng các thành phần trong nước như nước tiểu, phân bã.., giúp cải thiện môi trường sống và đảm bảo chất lượng nước cho các khu vực công cộng. Do đó, đây là ngành giữ vai trò vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong xã hội hiện nay.

Những năm gần đây, nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như dùng cho nhà vệ sinh, vòi phun nước, dùng cho điều hòa không khí, rửa xe…

Xử lý nước rỉ rác của nhà máy xử lý rác phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt phổ biến

Giai đoạn cuối của quá trình xử lý các chất thải như than đốt, chất thải xây dựng từ bùn thải, rác… thông thường sẽ tiến hành chôn lấp. Tuy nhiên để bảo vệ môi trường xung quanh cần xử lý triệt để nước rỉ từ các khu xử lý chôn rác đó.

Đối với nước rỉ rác, không chỉ có chất hữu cơ mà còn bao gồm rất nhiều thành phần khác nhau như muối, kim loại nặng…do đó cần kết hợp tất cả các phương pháp như xử lý sinh học, phương pháp xử lý lý hóa học như kết tủa, lắng đọng, hút than hoạt tính, xử lý tách muối, xử lý bùn…

Xử lý nước thải cho vùng nông thôn phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt phổ biến

Hệ thống xử lý nước thải được đặt tại các vùng nông thôn, thu gom các loại nước thải sinh hoạt từ các bản làng, xử lý hiệu quả các loại nước tiểu, phân…, đóng góp cho việc xây dựng môi trường sống thoải mái cho các vùng nông thôn. Do đặc thù của vùng thôn thường có quy mô nhỏ và phân tán nên yêu cầu phương pháp xử lý phải được vận hành hiệu quả cao.

Ngoài ra, những năm gần đây, việc tái sử dụng bùn thải bằng cách lên men bùn thải rồi sử dụng làm đất nông nghiệp cũng rất được chú ý. Với những kỹ thuật trên, chúng tôi đang nỗ lực tích cực nhằm cống hiến xây dựng một xã hội bền vững, tận dụng tài nguyên thông qua hoạt động “tái chế”, “tái sử dụng”, giúp bảo vệ và giữ gìn môi trường nông thôn.

Email us

Zalo

0918945839