Cac phuong phap xu ly chat thai ran pho bien nhat hien nay
Các phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất hiện nay

Các phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất hiện nay

Chất thải rắn là gì?

Chất thải là bất kỳ loại vật liệu nào mà cá nhân không còn dùng nữa, hoặc chúng không còn tác dụng gì nữa với cá nhân đó, chúng cũng không còn tác dụng gì trong bất cứ hoạt động nào cho sản xuất hoặc dịch vụ. Chất thải rắn có nhiều nguồn khác nhau. Chúng bao gồm tất cả rác thải mà con người thải ra môi trường ở nhiều nơi khác nhau như từ hộ gia đình, trường học, bệnh viện, chợ…

Cac phuong phap xu ly chat thai ran pho bien nhat hien nay

Xử lý chất thải rắn là làm gì?

  • Chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn
  • Chuyển chất thải thành chất khác có thể sử dụng có ích
  • Làm giảm thể tích hoặc khối lượng nhằm lưu giữ được nhiều hơn
  • Lưu giữ tạm thời để chờ đợi công nghệ phù hợp

Tùy theo công nghệ áp dụng, chi phí xử lý sẽ khác nhau. Có công nghệ xử lý với chi phí thấp nhưng trong quá trình xử lý lại phát sinh ra ô nhiễm thứ cấp. Có công nghệ xử lý hiện đại, chi phí vận hành cao nhưng xử lý an toàn, không gây mùi, không phát sinh ô nhiễm thứ cấp. Tuy nhiên, việc quản lý chất thải rắn làm sao cho hiệu quả, hạn chế phát sinh chất thải, tái sử dụng và tái chế chất thải. Trong công tác quản lý chất thải rắn, thứ tự ưu tiên được sắp xếp như sau:

  • Giảm thiểu phát thải
  • Tái sử dụng
  • Tái chế
  • Xử lý
  • Tiêu hủy

Cách xử lý chất thải rắn phổ biến nhất hiện nay

Hiện nay, ở các nước đang phát triển trong đó có nước ta, các phương pháp xử lý chất thải rắn thường được áp dụng như sau:

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, có thành phần hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn được tận dụng để sản xuất phân hữu cơ. Tuy nhiên, do quá trình phân loại rác thực hiện chưa đồng bộ nên chỉ có một phần rác thải sinh hoạt được ủ sinh học, phần còn lại vẫn chôn lấp ở các bãi rác tập trung.

Các thành phần khó phân huỷ sinh học nhưng dễ cháy như giấy vụn, giẻ rách, nhựa, cao su… không còn khả năng tái chế thì có thể áp dụng phương pháp đốt để giảm thể tích. Chất thải xây dựng và các thành phần không cháy được như vỏ ốc, gạch đá, sành sứ… đưa đi san nền hoặc chôn lấp trực tiếp ở bãi chôn lấp.

Email us

Zalo

0918945839