Cac muc phat khi khong lap bao cao quan trac moi truong dinh ky
Các mức phạt khi không lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Các mức phạt khi không lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công việc bắt buộc phải làm đối với các doanh nghiệp nhằm theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty. Từ đó, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm phát sinh giúp công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng nghiêm túc thực hiện. Vậy, nếu doanh nghiệp không thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ thì sẽ bị phạt như thế nào? Các mức phạt liên quan đến vấn đề này mà doanh nghiệp cần biết cụ thể ra sao? Cùng theo dõi chia sẻ mà QCVN tổng hợp được nhé!

Mức phạt khi khi không lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Theo khoản 7 Điều 12 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định, nếu không lập hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ thì mức xử phạt mà doanh nghiệp phải chịu như sau:

Cảnh cáo hoặc phạt 500.000 – 1.000.000 VNĐ

Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường do UBND huyện phê duyệt: không thực hiện báo cáo quan trắc môi trường.

Những đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất: thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Cac muc phat khi khong lap bao cao quan trac moi truong dinh ky

Phạt từ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ

Những đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất.

Những đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền: thực hiện không đúng, không đầy đủ  hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định. 

Phạt từ 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ

Hồ sơ môi trường và đề án tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền: thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ hoặc đột xuất.

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các bộ hoặc cơ quan ngang bộ: thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các bộ hoặc cơ quan ngang bộ: thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ hoặc đột xuất.

Hồ sơ môi trường và đề án tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các bộ hoặc cơ quan ngang bộ: thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

Phạt từ 30.000.000 – 40.000.000 VNĐ

Hồ sơ môi trường và đề án tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các bộ hoặc cơ quan ngang bộ: thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ hoặc đột xuất.

Trên đây là những chia sẻ về mức phạt nếu doanh nghiệp không thực hiện việc lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Nếu vẫn còn nhiều vấn đề thắc mắc về báo cáo quan trắc môi trường vui lòng liên hệ cho QCVN, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhé!

Email us

Zalo

0918945839