Cac giai phap bao ve moi truong phat trien ben vung
Các giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững

Các giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững

Để có thể đạt được mục tiêu giảm thiểu, tiến tới ngăn chặn những tác động xấu của sản xuất đến với môi trường và biến đổi khí hậu, cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, bảo vệ môi trường tiến từng bước đưa công nghiệp mỏi và các ngành sản xuất biến thành ngành kinh tế xanh, phát triển hài hòa và thân thiện…

Khi nói về ngành công nghiệp nói chung và khai thác khoáng sản nói riêng thì trong những năm qua đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp các nguyên vật liệu cần thiết yếu cho nền kinh tế. Tuy nhiên thì sản xuất công nghiệp cũng như khai thác khoáng sản nếu không được quản lý tốt sẽ luôn gây ra những tác động ảnh hưởng xấu đến với môi trường.

Cac giai phap bao ve moi truong phat trien ben vung

Để đạt được mục tiêu giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn các tác động xấu của sản xuất đến với môi trường và biến đổi khí hậu thì trong những năm tới cần thực hiện một số giải pháp bảo vệ môi trường sau:

Giải pháp 1

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Đảng ủy đối với các công tác bảo vệ môi trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với các đoàn thể trong doanh nghiệp cũng như là với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhằm phát huy hết sức mạnh tổng hợp.

Giải pháp 2

Tiếp tục phổ biến và tuyên truyền kết hợp với tăng cường việc kiểm tra, giám sát để nâng cao những nhận thức về bảo vệ môi trường chung, nhất là đối với các đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm tạo những chuyển biến căn bản về ý thức trách nhiệm và cả sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường.

Giải pháp 3

Hoàn thiện cơ chế chính sách nội bộ sao cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật và điều kiện của thực tế, ổn định và tăng cường thêm hệ thống quản lý bảo vệ môi trường các cấp, phát triển nguồn lực lượng làm công tác môi trường chuyên sâu trong doanh nghiệp, đủ năng lực để đảm bảo nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Giải pháp 4

Huy động các nguồn vốn cho chính công tác bảo vệ môi trường, chi tối thiểu từ 1,5 đến 2% doanh thu sản xuất cho các công tác bảo vệ môi trường trực tiếp. Huy động vốn từ hợp tác quốc tế, xã hội hóa và vốn đầu tư khác để di dời các cơ sở sản xuất, di dời dân cư và đầu tư công nghệ.

Giải pháp 5

Tổ chức thực hiện những công tác này trong doanh nghiệp theo hướng tổng thể, đồng bộ và đầu tư đủ, có trọng tâm, giải quyết gọn và dứt điểm từng vấn đề cụ thể, từng khu vực để đảm bảo hiệu quả.

Giải pháp 6

Quan tâm đầu tư nghiên cứu ứng dụng về các công nghệ bảo vệ môi trường, tăng cường hợp tác quốc tế để cùng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nắm bắt và áp dụng được các công nghệ kỹ thuật, bảo vệ môi trường tiên tiến và phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Đầu tư, đổi mới các công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại hơn, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên.

Giấy phép và hồ sơ pháp lý về môi trường. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và các Bộ, các ngành giảm bớt các loại giấy phép, hồ sơ pháp lý môi trường. Chẳng hạn như khai thác khoáng sản hiện có 6 đến 7 loại giấy phép, hồ sơ pháp lý. Thay vào đó, ta tăng cường các quy định về kiểm tra và xử phạt các vi phạm trong thực tế để có thể tăng hiệu lực pháp luật và cả hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Cuối cùng đó là nguồn tài nguyên khoáng sản là có giới hạn, đang ngày càng trở nên cạn kiệt, việc khai thác này chúng ta đang gây ra những hệ lụy không hề nhỏ tới môi trường. Đối với doanh nghiệp nhà nước, việc tuân thủ về các quy định bảo vệ môi trường, việc đầu tư tài chính cho công tác thì cơ bản là tốt. Song các thành phần kinh tế khác thì đang gây ra rất nhiều các hệ lụy. Để giảm bớt các tác hại, đề nghị Đảng và Nhà nước có chính sách ưu tiên để khuyến khích hơn nữa việc phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, khuyến khích bắt buộc các doanh nghiệp đầu tư những công nghệ sản xuất hiện đại, thận thiện với môi trường, giảm các tác động biến đổi về khí hậu.

Email us

Zalo

0918945839