Bao ve moi truong song qua thuc hien quan trac moi truong
Bảo vệ môi trường sống qua thực hiện quan trắc môi trường

Bảo vệ môi trường sống qua thực hiện quan trắc môi trường

Môi trường sống của chúng ta ngày càng bị đe dọa bởi vấn nạn ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường biển…. Các vấn đề ô nhiễm bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà chủ yếu từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, khu dân cư, các hộ gia đình… Hiện nay, quan trắc môi trường sẽ là giải pháp hữu hiệu trong việc đưa ra những đánh giá về tình trạng môi trường, từ đó có hướng xử lý và khắc phục môi trường.

Quy định về hệ thống quan trắc môi trường cơ bản

Quan trắc môi trường đất nền

Mục đích của phương pháp này nhằm cung cấp, đánh giá những diễn biến về môi trường, được đánh giá dựa trên quy mô quốc gia để hỗ trợ cho công tác chuẩn bị cơ sở dữ liệu lập báo cáo thực trạng môi trường.

Đồng thời, thực hiện quan trắc môi trường giúp cảnh báo những diễn biến bất thường của môi trường và đưa ra được những giải pháp khắc phục ô nhiễm.

Quan trắc môi trường không khí

Thực hiện quan trắc môi trường không khí, các cơ quan chức năng chuyên môn tiến hành sử dụng các máy móc thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng của môi trường không khí tự động và truyền trực tiếp dữ liệu thu được về trung tâm quản lý.

Bao ve moi truong song qua thuc hien quan trac moi truong

Quan trắc môi trường tiếng ồn

Theo quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, theo đó: Xác định mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe người dân theo các tiêu chuẩn cho phép và phân biệt ra nhóm các loại tiếng ồn hiện nay. Qua đó, giúp đánh giá được những tác động của tiếng ồn với môi trường.

Cũng theo quy định, tần suất quan trắc tiếng ồn được thực hiện tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần.

Quan trắc môi trường nước

Quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, quan trắc môi trường nước được thực hiện bao gồm có quá trình đo đạc và đánh giá về chất lượng nước ở các lĩnh vực và loại hình. Bao gồm có môi trường nước mặt lục địa, môi trường nước dưới đất, môi trường nước biển.

Bên cạnh đó, quan trắc môi trường còn được thực hiện đối với chất lượng nước mưa, quan trắc nước thải, quan trắc khí thải, quan trắc môi trường đất và quan trắc chất lượng trầm tích.

Các tổ chức – đơn vị tham gia hệ thống quan trắc môi trường

  • Tổ chức lấy mẫu, đo đạc mẫu môi trường tại hiện trường.
  • Phòng thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường.
  • Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.
  • Tổ chức quản lý, xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường.
  • Hệ thống quan trắc môi trường phải được quy hoạch đồng bộ, có tính liên kết, tạo thành mạng lưới thống nhất và toàn diện.

Email us

Zalo

0918945839