5 giai phap ve bao dam nguon nuoc sach
5 giải pháp về bảo đảm nguồn nước sạch

5 giải pháp về bảo đảm nguồn nước sạch

Nguồn nước ô nhiễm đã ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống cũng như sức khỏe con người và sinh vật. Chính điều đó cho thấy trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ nguồn nước đặc biệt là nguồn nước trong sinh hoạt. Trách nhiệm này sẽ là trách nhiệm chung của toàn thể nhân loại đặc biệt là thế hệ học sinh sinh viên sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước.

Dưới đây là các cách để chúng ta bảo vệ nguồn nước sạch:

Giữ sạch nguồn nước

Thúc đẩy người dân nhằm nâng cao ý thức cộng đồng để giữ sạch nguồn nước bằng cách không được vứt rác bừa bãi, không thải trực tiếp vào nguồn nước sạch, không dùng phân tươi làm phân bón; nên sử dụng thuốc trừ sâu theo đúng hướng dẫn. Cần hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường hơn biệt là môi trường nước rất quan trọng đối với con người.

5 giai phap ve bao dam nguon nuoc sach

Xử lý rác sinh hoạt và chất thải khác

Nên có những phương tiện chứa rác có nắp đậy kín, đủ sức chứa nhất là những rác hữu cơ ở gia đình, khu tập thể cũng như nơi công cộng.

Xử lý nước thải

Cần có hệ thống xử lý nước thải do sinh hoạt (cống ngầm kín) rồi đổ ra hệ thống cống chung tránh tình trạng xả tràn lan gây ô nhiễm. Nước thải công nghiệp, y tế cần phải xử lý theo quy định môi trường trước khi thải ra cộng đồng.

Tiết kiệm nước sạch

Nhằm giảm sự lãng phí khi sử dụng nước thì bạn nên tắt vòi nước khi đang đánh răng, kiểm tra và bảo dưỡng cải tạo lại những đường ống dẫn nước hay những bể chứa nước nhằm chống sự thất thoát của nước. Nên sử dụng những nguồn nước từ thiên nhiên như nước mưa vào việc cọ rửa, tưới cây tránh sử dụng nguồn nước kia rất lãng phí.

Email us

Zalo

0918945839