4 dac diem chinh cua nuoc thai cong nghiep det nhuom
4 đặc điểm chính của nước thải công nghiệp dệt nhuộm

4 đặc điểm chính của nước thải công nghiệp dệt nhuộm

1. Nồng độ pH của nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Trong các nhà máy dệt nhuộm, pH là yếu tố rất quan trọng. Nó được điều chỉnh ở các bước khác nhau để có kết quả tốt hơn. Độ pH quan trọng trong bước nhuộm vì độ hòa tan của thuốc nhuộm phụ thuộc vào pH. Độ pH cũng thay đổi theo loại vải. Do đó độ pH của nước thải ở vào khoảng từ 7.0 đến 9.0. Độ pH tối thiểu 7.0 được tìm thấy trong nước thải của mẫu l3 trong khi pH tối đa 9.0 được tìm thấy trong nước thải của hai ngành l5 và l6. Do đó, nước thải của ngành công nghiệp dệt trung tính với tính kiềm mạnh bởi vì trong hầu hết các bước, sút và các chất tẩy rửa khác có tính kiềm được sử dụng với số lượng lớn.

2. BOD dao động từ 500 đến 1010 mg/l

Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) của tất cả sáu ngành công nghiệp đã được tìm thấy thay đổi từ 500 đến 1010 mg/L. Ở ngành công nghiệp l3, mức BOD là thấp nhất, trong khi mức BOD ở ngành I6 là cao nhất. BOD của nước thải là do sự hiện diện của các chất hữu cơ không bị oxy hóa. Bông là một loại sợi tự nhiên có chứa cellulose. Qua các quá trình khác nhau, một phần của bông bị loại bỏ. Trong bước định cỡ và giảm kích thước, vải được xử lý bằng tinh bột, gum và các enzym. Các chất này cuối cùng đi vào nước thải làm cho BOD cao. Khi sản xuất vải bằng sợi tổng hợp, BOD thấp hơn.

4 dac diem chinh cua nuoc thai cong nghiep det nhuom

3. Nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước thải dệt nhuộm cao

Nước thải chứa chất rắn lơ lửng với số lượng cao nên bị nhớt. Nồng độ chất rắn lơ lửng của các ngành công nghiệp dệt từ 830 ở ngành công nghiệp l1 và 1580 mg/L ở ngành công nghiệp l6. Các chất rắn lơ lửng là do các hạt rắn không hòa tan được lấy ra từ vải. Thỉnh thoảng, các hóa chất được sử dụng cũng bị kết tủa do pH thay đổi làm gia tăng các hạt lơ lửng. Nồng độ các hạt lơ lửng trung bình của tất cả sáu ngành công nghiệp là 1166 mg/L.

4. Đặc điểm COD của nước thải dệt nhuộm

Nhu cầu oxy hóa học (COD) từ 1600 đến 3200 mg/L là đặc điểm của nước thải dệt nhuộm. COD tối thiểu ở ngành l3 và tối đa ở ngành I6. COD cao hơn là do có các hợp chất oxy hóa được sử dụng trong các bước khác nhau của quá trình sản xuất. COD cao hơn cho thấy trong ngành dệt là ô nhiễm hóa chất hơn là ô nhiễm sinh học.

BOD và COD của nước thải dệt nhuộm có thể được xử lý bằng vi sinh WWT của Organica (Anh Quốc) với công thức chứa vi khuẩn khỏe mạnh và các chất dinh dưỡng cho vi sinh phát triển. WWT dạng bột nên dễ dàng vận chuyển. Bạn có thể xử lý 1m3 nước thải với chỉ từ 5-10g vi sinh.

Email us

Zalo

0918945839