Lich dao tao Quy 2 va Quy 3 nam 2022
Lịch đào tạo Quý 2 và Quý 3 năm 2022

Lịch đào tạo Quý 2 và Quý 3 năm 2022

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO QUÝ 1 – QUÝ 2/ 2022

Kính gởi:      – Quý cơ quan/ Doanh nghiệp

                      – Quý Học viên

Trung tâm đào tạo kỹ thuật tiêu chuẩn Quy chuẩn Việt Nam trực thuộc Công TY Cổ Phần Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn QCVN Việt Nam xin gởi đến Quý Doanh Nghiệp và Quý học viên kế hoạch đào tạo của Trung tâm chúng tôi như sau:

Địa điểm:       Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn QCVN Việt Nam

67/2/8 đường số 5 phường 17 quận Gò Vấp Tp HCM

Đối tượng tuyển sinh:

  • Sinh viên các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật
  • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, môi trường có nhu cầu đào tạo nhân viên, nâng cao năng lực chuyên môn.
  • Số lượng tối đa 1 lớp: 10 học viên

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÝ 1 VÀ QUÝ 2 NĂM 2022

STT THỜI GIAN TÊN KHÓA HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Ngày Học phí Số lượng
1 4/3/2022-6/3/2022 Kỹ thuật viên quan trắc môi trường 3 3.000.000 10
2 11/3/2022-13/3/2022 Kỹ thuật viên phân tích hóa lý-vi sinh trên nền mẫu môi trường 3 3.000.000 10
3 19/3/2022-20/3/2022 Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu kim loại trên hệ thống ICP-OES 2 2.500.00 10
4 Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu TBVTV trên hệ thống sắc ký khí ghép đầu dò khối phổ GC-MS 2 2.500.00 10
5 25/3/2022-27/3/2022 Kiểm nghiệm viên PTN 3 3.000.000 10
6 2/4/2022-3/4/2022 An toàn sinh học phòng thí nghiệm 2 2.500.00 10
7 9/4/2022-10/4/2022 An toàn phòng thí nghiệm 2 2.500.00 10
8 16/4/2022-17/4/2022

 

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học 2 2.500.00 10
9 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích sinh học 2 2.500.00 10
10 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất 2 2.500.00 10
11 Phân tích chất lượng môi trường trong không khí, đất và nước 2 2.500.00 10
12 7/5/2022-8/5/2022 Quản lý và kiểm soát chất lượng PTN 2 2.500.00 10
13 14/5/2022-15/5/2022 Bảo trì, xử lý sự cố và kiểm tra hiệu năng hê thống sắc ký khí ghép đầu do khối phổ GC-MS 2 2.500.00 10
14 21/5/2022-22/5/2022 Bảo trì, xử lý sự cố và kiểm tra hiệu năng hệ thống ICP-OES và ICP-MS 2 2.500.00 10

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIỂM NGHIỆM

QUÝ 2 VÀ QUÝ 3 NĂM 2022

STT THỜI GIAN TÊN KHÓA HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Ngày Học phí

VNĐ

Số lượng
1 10/06/2022-12/06/2022 Kỹ thuật viên quan trắc môi trường 3 3.000.000 10
2 17/06/2022-19/06/2022 Kỹ thuật viên phân tích hóa lý-vi sinh trên nền mẫu môi trường 3 3.000.000 10
3 25/06/2022-26/06/2022 Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu kim loại trên hệ thống ICP-OES 2 2.500.00 10
4 02/07/2022-03/07/2022 Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu TBVTV trên hệ thống sắc ký khí ghép đầu dò khối phổ GC-MS 2 2.500.00 10
5 15/07/2022-17/07/2022 Kiểm nghiệm viên PTN 3 3.000.000 10
6 23/07/2022-24/07/2022 An toàn sinh học phòng thí nghiệm 2 2.500.00 10
7 30/07/2022-31/07/2022 An toàn phòng thí nghiệm 2 2.500.00 10
8 06/08/2022-07/08/2022 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học 2 2.500.00 10
9 13/08/2022-14/08/2022 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích sinh học 2 2.500.00 10
10 20/08/2022-21/08/2022 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất 2 2.500.00 10
11 27/08/2022-28/08/2022 Phân tích chất lượng môi trường trong không khí, đất và nước 2 2.500.00 10
12 03/09/2022-04/09/2022 Quản lý và kiểm soát chất lượng PTN 2 2.500.00 10
13 10/09/2022-11/09/2022 Bảo trì, xử lý sự cố và kiểm tra hiệu năng hê thống sắc ký khí ghép đầu do khối phổ GC-MS 2 2.500.00 10
14 17/09/2022-18/09/2022 Bảo trì, xử lý sự cố và kiểm tra hiệu năng hệ thống ICP-OES và ICP-MS 2 2.500.00 10

Ghi chú:

  • Giờ học: từ 8h30 đến 17h00 mỗi ngày
  • Học phí đã bao gồm: Tài liệu học tập; hóa chất tiêu hao; thuế GTGT; Tea Break; ăn trưa.
  • Quý học viên vui lòng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi Trung tâm xác nhận mở khóa đào tạo theo kế hoạch.
  • Thông tin chuyển khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM STK: 0601.3396.3742 – Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp
  • Người liên hệ: Ms. Kim Bông – 0939726969 – Email : dvkh@qcvn.com.vn

Email us

Zalo

0918945839