Tuyen dung QCVN thang 7.2020
Tuyển dụng QCVN tháng 7.2020

Tuyển dụng QCVN tháng 7.2020

I. QCVN TUYỂN DỤNG THÁNG 07.2020

Vị trí

  1. Chuyên viên phân tích các chỉ tiêu môi trường: số lượng 02 bạn
  2. Chuyên viên quan trắc môi trường: số lượng 02 bạn

tuyển nhân sự QCVN

Email us

Zalo

0918945839