TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ

Hồ sơ của quý khách sẽ được bắt đầu tra cứu Online trên website từ khoảng 12h sau khi đăng ký.

Mỗi khách hàng có mã để truy xuất/ tra cứu thông tin khi cần thiết

Các hồ sơ đã được trả kết quả cho khách hàng sẽ lưu trữ tối đa không quá 03 năm.

Nếu Quý khách cần sự hỗ trợ thêm, xin liên hệ:: ‎0287.308.6678 | admin@qcvn.com.vn