THÔNG TIN HƯỚNG DẪN LẤY MẪU VÀ BẢO QUẢN MẪU TRƯỚC KHI THỬ NGHIỆM VI SINH

  • Mẫu gửi tới phòng kiểm nghiệm là mẫu đại diện cho đối tượng cần được đánh giá.
  • Người lấy mẫu cần mang găng tay tiệt trùng để thực hiện lấy mẫu. Đổi găng tay trước khi tiến hành lấy mẫu tiếp theo nếu trong trường hợp có nguy cơ nhiễm chéo.
  • Không sử dụng bao bì bị hư hỏng để đựng mẫu (hở, rách, thủng) vì có thể bị lây nhiễm bởi các tác nhân bên ngoài.
  • Sử dụng dụng cụ chứa vô trùng và bảo quản mẫu phù hợp với tính chất của mẫu.
  • Đóng kín dụng cụ chứa mẫu sau khi cho mẫu vào để bảo đảm mẫu không rơi ra ngoài hoặc không bị nhiễm từ bên ngoài vào trong quá trình vận chuyển, bảo quản mẫu.
  • Việc chuyển mẫu vào PTN phải đảm bảo mẫu thử được giữ trong điều kiện hạn chế đến mức thấp nhất sự thay đổi số lượng vi sinh vật trong mẫu thử.
  • Điều kiện bảo quản trong suốt quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu phải phù hợp với các yêu cầu về bảo quản do nhà sản xuất công bố. Nếu không có yêu cầu riêng thì việc bảo quản mẫu phải được thực hiện trong điều kiện như sau:

 

Sản phẩmNhiệt độ
Sản phẩm không dễ phân hủynhiệt độ thường (< 40 0C)
Sản phẩm đông lạnh và đông lạnh sâu< – 15 0C
Sản phẩm dễ phân hủy ở nhiệt độ môi trường(1 – 8) 0C
Mẫu tăm pong, bông gòn, gạc dùng để kiểm tra vệ sinh công nghiệp (tiếp xúc với vật liệu, tay công nhân, bàn, bench,)(1 – 4) 0C
Mẫu nước:

·        Nước uống dùng để đánh giá sự phù hợp

·        Nước không uống được dùng để đánh giá sự phù hợp như nước nguồn, nước ô nhiễm, nước phục vụ cho kinh doanh, giải trí, và nước thải

·        Mẫu nước khác không dùng để đánh giá sự phù hợp

 

 

< 10 0C

 

Trong trường hợp khách hàng không đủ điều kiện để bảo quản mẫu theo yêu cầu trên, Khách hàng cần xác nhận về việc đồng ý thử nghiệm với tình trạng thực tế của mẫu thử và ghi nhận thông tin của mẫu thử vào biểu mẫu