Tiêu chuẩn phân tích nước thải công nghiệp loại B

Tieu chuan phan tich nuoc thai cong nghiep loai B

Tiêu chuẩn phân tích nước thải công nghiệp loại B

Tiêu chuẩn phân tích nước thải công nghiệp loại B

Tất cả các ngành công nghiệp nói chung khi phát sinh ra hoạt động xả thải đều phải đảm bảo thực hiện tốt hai yếu tố sau:

  • Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải chuyên nghiệp
  • Kiểm tra, phân tích chất lượng nước thải khi xả thải

Theo quy định, các cơ sở sản xuất phải tuân theo tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp về các chỉ số ô nhiễm trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Điều này không chỉ góp phần vào công tác bảo vệ môi trường mà còn là điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tieu chuan phan tich nuoc thai cong nghiep loai B
Trong văn bản quy định giá trị của thông số ô nhiễm được chia thành 2 loại, cột thể hiện tiêu chuẩn A và cột thể hiện tiêu chuẩn B. Trong đó:

  • Loại A thể hiện chỉ số các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải công nghiệp vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
  • Loại B thể hiện hiện chỉ số các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải công nghiệp vào các nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Sau đây là bảng thể hiện giá trị chỉ số ô nhiễm cho phép (tiêu chuẩn của nước thải công nghiệp thuộc loại B:

TTThông sốĐơn vịGía trị giới hạn Cột B
1Nhiệt độ0C40
2pH5.5 đến 9
3BOD5 (200C)Mg/l50
4CODMg/l100
5Chất rắn lơ lửngMg/l100
6AsenMg/l0.1
7CadmiMg/l0.02
8ChìMg/l0.5
9Clo dưMg/l2
10Crom(VI)Mg/l0.1
11Crom (III)Mg/l1
12Dầu mỡ khoángMg/l1
13Dầu động thực vậtMg/l10
14ĐồngMg/l1
15KẽmMg/l2
16ManganMg/l1
17NikenMg/l1
18Phot pho hữa cơMg/l0.5
19Phot pho tổng sốMg/l6
20SắtMg/l5
21TetracloetylenMg/l0.1
22ThiếcMg/l1
23Thủy ngânMg/l0.005
24Tổng nitơMg/l60
25TricloetylenMg/l0.3
26Amomiac ( tính theo N)Mg/l1
27FloruaMg/l2
28PhenolaMg/l0.05
29SunlfuaMg/l0.5
30XianuaMg/l0.1
31Tổng hoạt độ phóng xạ aBq/l0.1
32Tổng hoạt độ phóng xạ bBq/l1
33ColiformMPN/100 ml10 000

Nhìn vào bảng trên, chúng ta có thể thấy khi đánh giá, kiểm định về chất lượng nước thải công nghiệp loại B, các yếu tố như: Ph, BOD5,COD, Asen, các kim loại nặng ( đồng, kẽm, thủy ngân, sắt..) đều phải được phân tích, xác định rõ ràng. Các phương pháp được áp dụng trong quá trình phân tích bao gồm:xác định ph, xác định nhiệt độ, kiểm tra và xác định màu sắc, phương pháp pha loãng và phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng, phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.