Phan tich nuoc thai cong nghiep loai B cho doanh nghiep
Phân tích nước thải công nghiệp loại B cho doanh nghiệp

Phân tích nước thải công nghiệp loại B cho doanh nghiệp

Việc thực hiện phân tích nước thải nhằm tìm hiểu tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải và tìm ra kết quả. Từ đó thực hiện công tác điều chỉnh chế độ vận hành và các biện pháp kỹ thuật cho phù hợp, tránh bị các cơ quan nhà nước xử phạt khi nước thải vượt chuẩn.

Tất cả các ngành công nghiệp nói chung khi phát sinh ra hoạt động xả thải đều phải đảm bảo thực hiện tốt các yếu tố khi phân tích nước thải sau:

  • Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải chuyên nghiệp
  • Kiểm tra, phân tích chất lượng nước thải khi xả thải

Mục đích của việc doanh nghiệp cần phân tích nước thải 

Theo quy định, các cơ sở sản xuất phải tuân theo tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp về các chỉ số ô nhiễm trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Điều này không chỉ góp phần vào công tác bảo vệ môi trường mà còn là điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong văn bản quy định giá trị của thông số ô nhiễm được chia thành 2 loại:
Nước thải loại A thể hiện chỉ số các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải công nghiệp vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Nước thải loại B thể hiện hiện chỉ số các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải công nghiệp vào các nguồn nước không dùngcho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Phan tich nuoc thai cong nghiep loai B cho doanh nghiep

Bảng phân tích nước thải mà bạn cần lưu ý

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn
Cột B
1 Nhiệt độ 0C 40
2 pH 5.5 đến 9
3 BOD5 (200C) Mg/l 50
4 COD Mg/l 100
5 Chất rắn lơ lửng Mg/l 100
6 Asen Mg/l 0.1
7 Cadmi Mg/l 0.02
8 Chì Mg/l 0.5
9 Clo dư Mg/l 2
10 Crom(VI) Mg/l 0.1
11 Crom (III) Mg/l 1
12 Dầu mỡ khoáng Mg/l 1
13 Dầu động thực vật Mg/l 10
14 Đồng Mg/l 1
15 Kẽm Mg/l 2
16 Mangan Mg/l 1
17 Niken Mg/l 1
18 Phot pho hữa cơ Mg/l 0.5
19 Phot pho tổng số Mg/l 6
20 Sắt Mg/l 5
21 Tetracloetylen Mg/l 0.1
22 Thiếc Mg/l 1
23 Thủy ngân Mg/l 0.005
24 Tổng nitơ Mg/l 60
25 Tricloetylen Mg/l 0.3
26 Amomiac ( tính theo N) Mg/l 1
27 Florua Mg/l 2
28 Phenola Mg/l 0.05
29 Sunlfua Mg/l 0.5
30 Xianua Mg/l 0.1
31 Tổng hoạt độ phóng xạ a Bq/l 0.1
32 Tổng hoạt độ phóng xạ b Bq/l 1
33 Coliform MPN/100 ml 10 000

Nhìn vào bảng trên, chúng ta có thể thấy khi đánh giá, kiểm định về chất lượng nước thải công nghiệp loại B, các yếu tố như: Ph, BOD5,COD, Asen, các kim loại nặng ( đồng, kẽm, thỷ ngân, sắt..) đều phải được phân tích, xác định rõ ràng. 

Các phương pháp được áp dụng trong quá trình phân tích nước thải

  • Xác định nồng độ pH
    xác định nhiệt độ
  • Kiểm tra và xác định màu sắc
  • Phương pháp pha loãng và phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng
  • Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,…

Email us

Zalo

0919984839