Lập hồ sơ y tế

NHỮNG HỒ SƠ CẦN CÓ ĐỂ THỰC HIỆN HỒ SƠ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016-NDCP

Kính gửi:  Quý Công Ty 

Để hỗ trợ Quý công ty cho công tác thực hiện Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động , Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN  tư vấn Quý công ty cần có các hồ sơ sau:

Gồm các hồ sơ sau:

  • Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Danh sách tập huấn sơ cấp cứu.
  • Bảng tổng hợp sức khỏe công nhân
  • Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ.
  • Chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
  • Kiểm định máy móc thiết bị (nếu có)

Quy trình thực hiện hồ sơ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.

  1. Đo kiểm mẫu môi tường lao động: Tùy theo quy trình sản xuất, số lượng công nhân và máy móc thiết bị mà phải đo kiểm số lượng và chỉ tiêu mẫu khác nhau (Quý công ty cho tư vấn đi khảo sát để được tư vấn chính xác hơn hoặc cung cấp quy trình sản xuất cho tư vấn).
  2. Sau khi có kết quả đo kiểm môi trường lao động. Kèm với các loại hồ sơ trên là hoàn tất được hồ sơ vệ sinh an toàn lao động.
  3. Nộp cho trung tâm y tế dự phòng Tỉnh.

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn