Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

1. Tại sao phải lập đánh giá tác động môi trường

Ðánh giá tác động môi trường là một việc rất quan trọng có ích, có ý nghĩa thực tế đối với hoạt động kinh tế- xã hội của một quốc gia, một khu vực. Công tác đánh giá tác động môi trường lại là một quá trình tổng hợp vừa phân tích vừa nghiên cứu rất phức tạp với nhiều lĩnh vực khoa học kinh tế và công nghệ khác nhau, để từ đó có thể dự báo các tác động môi trường có khả năng xảy ra bởi một dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp và biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực, góp phần làm cho dự án đầu tư được bền vững trong thực tế triển khai.

2. Mục đích chính của việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

– Đánh giá tác động môi trường là một công cụ để cơ quan quản lý có thể cân nhắc, phân tích dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

– Đề xuất phương án phòng tránh, giảm bớt các tác động tiêu cực, tăng cường các mặt có lợi mà vẫn đạt được đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu phát triển

– Đánh giá tác động môi trường không những là báo cáo khoa hoc mà là cơ sở pháp lý giúp quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển Kinh tế – Xã hội liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong cả nước hoặc một vùng một địa phương.

Tham khảo phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định những dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

3. Các quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

* Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

* Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

* Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

* Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quỵ định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;

* Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

     4. Tại sao chọn QCVN

Để đánh giá tác động môi trường cần lấy mẫu phân tích môi trường nền trước khi dự án được triển khai, QCVN là đơn vị được Bộ Tài Nguyên Và môi trường chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường gồm 02 lĩnh vực phân tích môi trường và quan trắc môi trường theo Vimcerts 197 và Quyết định 1316/ QĐ-BTNMT ngày 29/05/2016.

QCVN có đầy đủ trang thiết bị để lấy mẫu khí, khí thải, nước, nước thải, bùn, đất. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ngoài hiện trường, QCVN còn tiến hành lấy mẫu về PTN phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN.

Với 5 năm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ pháp lý môi trường và Hơn 3000 hồ sơ đánh giá tác động môi trường được phê duyệt từ cấp bộ đến các cấp tỉnh thành và các ban quản lý khu công nghiệp trong cả nước đã chứng minh năng lực QCVN trong lĩnh vực môi trường.

Ảnh thực tế của QCVN quan trắc hiện trường

Tu Van Lap Danh Gia Tac Dong Moi Truong Cho Doanh Nghiep

Tu Van Lap Danh Gia Tac Dong Moi Truong Cho Doanh Nghiep 1 Tu Van Lap Danh Gia Tac Dong Moi Truong Cho Doanh Nghiep 2 Tu Van Lap Danh Gia Tac Dong Moi Truong Cho Doanh Nghiep 3

Tu Van Lap Danh Gia Tac Dong Moi Truong Cho Doanh Nghiep 4

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 537/7 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Văn phòng nhận mẫu: 58 Đường số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn