Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

1. Đánh giá tác động môi trường là gì

Đánh giá tác động môi trường (được viết tắt là ĐTM, tên tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tích cực hay tiêu cực của một dự án đầu tư, một kế hoạch, một chính sách hoặc một chương trình được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh của tự nhiên, kinh tế và xã hội trước khi ra quyết định thực hiện, đồng thời đề xuất các biện pháp điều chỉnh tác động đến mức độ có thể chấp nhận được hoặc để khảo sát kỹ thuật mới.

2. Tại sao phải lập đánh giá tác động môi trường

Ðánh giá tác động môi trường là một việc rất quan trọng có ích, có ý nghĩa thực tế đối với hoạt động kinh tế – xã hội của một quốc gia, một khu vực. Công tác đánh giá tác động môi trường lại là một quá trình tổng hợp vừa phân tích vừa nghiên cứu rất phức tạp với nhiều lĩnh vực khoa học kinh tế và công nghệ khác nhau, để từ đó có thể dự báo các tác động môi trường có khả năng xảy ra bởi một dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp và biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực, góp phần làm cho dự án đầu tư được bền vững trong thực tế triển khai.

3. Mục đích chính của việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là một công cụ để cơ quan quản lý có thể cân nhắc, phân tích dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Đề xuất phương án phòng tránh, giảm bớt các tác động tiêu cực, tăng cường các mặt có lợi mà vẫn đạt được đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu phát triển

Đánh giá tác động môi trường không những là báo cáo khoa học mà là cơ sở pháp lý giúp quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển Kinh tế – Xã hội liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong cả nước hoặc một vùng một địa phương.

Tham khảo phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định những dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

4. Các quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quỵ định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

5. Lợi ích của việc đánh giá tác động môi trường

Là công cụ cho việc xem xét thấu đáo các vấn đề môi trường ngang bằng với các yếu tố về kinh tế, xã hội trong quá trình xây dựng, thiết kế dự án nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Là căn cứ để chủ dự án lựa chọn phương án đầu tư, bao gồm vị trí, quy mô, công nghệ, nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án một cách phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế và khả thi nhất, đồng thời tiết kiệm tiền của và thời gian cho chủ dự án.

Chủ động phòng tránh và giảm thiểu một cách hiệu quả nhất các tác động xấu của dự án đến môi trường.

Cung cấp thông tin chuẩn xác, tin cậy về những vấn đề môi trường của dự án cho cơ quan thẩm quyền trong việc xem xét ra quyết định đầu tư dự án một cách minh bạch và có tính bền vững cao.

Tránh được những xung đột với cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện dự án.

6. Những điều cần thực hiện để đánh giá tác động môi trường

Để thực hiện đánh giá tác động môi trường chủ dự án của các đối tượng như trên, có thể tự thực hiện hoặc thuê một tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường. Đối tượng thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả và các thông số. số liệu mà đã thu thập được và được ghi nhận vào báo cáo tác động môi trường.

7. Tại sao chọn QCVN

Để đánh giá tác động môi trường cần lấy mẫu phân tích môi trường nền trước khi dự án được triển khai, QCVN là đơn vị được Bộ Tài Nguyên Và môi trường chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường gồm 02 lĩnh vực phân tích môi trường và quan trắc môi trường theo Vimcerts 197 và Quyết định 1316/ QĐ-BTNMT ngày 29/05/2016.

QCVN có đầy đủ trang thiết bị để lấy mẫu khí, khí thải, nước, nước thải, bùn, đất. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ngoài hiện trường, QCVN còn tiến hành lấy mẫu về PTN phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN.

Với 5 năm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ pháp lý môi trường và hơn 3000 hồ sơ đánh giá tác động môi trường được phê duyệt từ cấp bộ đến các cấp tỉnh thành và các ban quản lý khu công nghiệp trong cả nước đã chứng minh năng lực QCVN trong lĩnh vực môi trường.

Hình ảnh quan trắc phục vụ lập đánh giá tác động môi trường trên thực tế

Quan trac moi truong theo tieu chuan ky thuat Viet Nam 2

Các chỉ tiêu đo đạc trong môi trường
Các chỉ tiêu đo đạc trong môi trường

 

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn